onsdag 26 oktober 2011

Bra av Skolinspektionen!

Trots tandlös lag, skulle jag kanske tillägga. Skolinspektionen har inte desto mindre lyckasts få ihop ett antal punkter att utvärdera gällande skolbibliotek. Eleverna ska t.ex. ha tillgång till ett skolbibliotek inom skolenhetens lokaler eller dess närhet. Biblioteket skall användas regelbundet i syfte att bidra till elevernas utbildning. Vidare skall det finnas både skön- och facklitteratur och andra medier (t.ex. av-material) samt informationsteknik (jag gissar datorer för informationssökning). Skolbiblioteket skall också vara anpassat till elevernas behov i syfte att främja språkutveckling och inspirera till läsning.

Ovanstående punkter fanns i mer utbroderad text i det inofficiella PM Skolinspektionen tog fram för ett tag sedan. Nu finns dessa punkter alltså att läsa på deras hemsida. Senaste tiden har skolbiblioteken både synts och hörts i den mediala debatten. Inte minst sedan ett antal friskolor fått avslag på sina ansökningar eftersom de saknat egna skolbibliotek eller avtal med folkbibliotek.

Denna utveckling är positiv och förhoppningsvis leder det till att man på sikt även bemannar sina bibliotek med skolbibliotekarier, som har kompetensen att förverkliga visionen om skolbiblioteket som en pedagogisk resurs. I förlängningen borde alla undervisande enheter i samhället inse vikten av skolbibliotekariernas unika kompetens, där informationshantering, språkfrämjande arbete och kunskapsbyggande är viktiga storheter för all utbildning. Hur gärna man än vill tro det är en lokal med böcker inte en lärande resurs, det blir den först när en fackutbildad person förmedlar, inspirerar och undervisar eleverna i de källor som står till buds.

Folkbiblioteken måste i sin tur lära sig ta betalt för tjänster som särskilt riktar sig mot skolan. Alla har givetvis rätt att låna medier, men hela skolklasser kan inte förvänta sig att få undervisning i informationskompetens, bokprat m.m. utan att betala för sig. Dessutom kan man diskutera huruvida alla folkbibliotek är anpassade till elevernas behov...

Det klokaste alternativet borde rimligen vara att anställa en egen skolbibliotekarie, som verkar för skolans individuella pedagogiska behov.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar