onsdag 21 april 2010

Gratis verktyg för skolan


Sidan, med det fyndiga namnet Cool Tools for Schools, har massor av bra länkar till program man kan använda i skolan. Du kan bl.a. göra radio, filmer, musik, scheman m.m.

Det bästa av allt är att det är gratis!

måndag 19 april 2010

Inspirerande samarbete!

Göran Brolund, samhällskunskapslärare vid gymnasiet Fyrisskolan i Uppsala, arbetar konstruktivt och målmedvetet mot att lära elever källkritiskt tänkande. Tillsammans med skolbibliotekarien, Jonas Peterson, arbetar de båda för att öka elevernas måluppfyllelse. Framför allt gör de undervisningen attraktivare!

Brolunds kommenatar om skolbibliotekariers kompetenser talar sit tydliga språk:

— Jag samarbetar väldigt mycket med biblioteket, säger Göran Brolund. Att lära eleverna att söka, hitta, kritiskt granska och bearbeta information ser jag som mycket betydelsefullt. Inom det här området har skolbibliotekarierna goda kunskaper som vi lärare borde dra mer nytta av än vi gör idag. De kan mycket mer än att ”ge boktips”. [Källa]

Läs mer om deras samarbete här!

söndag 11 april 2010

Positivt om elevers källkritik!

Enligt en nysläppt rapport från Skolverket om IT-användning och IT-kompetens har en stor majoritet svenska elever i grund- och gymnasieskolan fått utbildning i källkritik och informationshantering på nätet. Detta är mycket positiva nyheter för alla oss som dagligen arbetar med dessa frågor! Nu är det dags att göra en satsning, som på allvar befäster den positiva trenden.

Nästan åtta av tio elever i årskurs 7-9 och nästan nio av tio gymnasieelever anger att de har fått lära sig i skolan att vara kritiska till information som de hittar på Internet. I årskurs 7-9 anger närmare åtta av tio elever att de har fått lära sig i skolan att vara försiktiga med vad de skriver eller publicerar om sig själva och att använda Internet på ett schyst sätt.  (Källa)


Rapporten redovisar också elevernas syn på sin egen IT-kompetens. När det gäller den visar siffrorna att 90% av eleverna i grundskolans senare år tycker att de är mycket bra på att använda datorer.

Här tillåter jag ett tvivel. Min yrkeserfarenhet visar att elever ofta har goda kunskaper - men de kunskaperna är kopplade till mycket specifika tillämpningar. Få elever på högstadiet kan exempelvis använda en referensförteckning i ett ordbehandlingsprogram eller presentera ett arbete i Power Point.

lördag 10 april 2010

Omvärldsbevaka med bloggar

Library Index - eller Libdex, som det kallas i sin förkortade form - är en portal där allt som rör bibliotek på nätet samlas. Där hittar du länkar till massor av nyttiga sidor, också för oss skolbibliotekarier! Portalen listar även engelskspråkiga biblioteksbloggar. Tyngdpunkten ligger på folkbibliotek, men mycket är av allmänintresse också för oss skolbibliotekarier.

Söker du enbart skolbibliotek som bloggar kan du hitta en bråkdel av dem i Bloging libraries wiki.

Omvärldsbevakning behövs, och blir allt viktigare i en tid då förändringens vindar blåser hårdare än någonsin. det är en spännande tid, men för att följa med i mediebruset behövs också nationella tendenser tas i beaktande. Skolbibliotek.se har en utmärkt lista med bloggar och sociala nätverk om  - och för -skolbibliotek. Besök den!

onsdag 7 april 2010

Kunskapsarbete i skolbiblioteket

I dag släppte Nationella skolbiblioteksgrupen en kunskapsöversikt med titeln Elevers kunskapsarbete i skolbiblioteket. Rapporten är skriven av Jenny Henning Ingmarsson, och pekar på ett antal tendenser, bland de viktigaste slutsatserna finns:

  • att fokus bör flyttas från sökteknik till elevers användande av den information de hittar,
  • att lärare har obefintliga kunskaper om hur elever använder informationshantering skolmiljö,
  • att den absoluta majoriteten av lärare och skolledare har mycket dåliga kunskaper om vad skolbibliotek är, samt hur det kan användas som resurs i det pedagogiska arbetet,
  • att det avgörande samarbetet mellan lärare och skolbibliotekarie sällan kommer till stånd då det inte alls ingår i lärarutbildningen,
  • att elevernas möjligheter till att utveckla sin läsning av olika texttyper är mycket eftersatt, samt
  • att eleverna sällan får träning i att läsa, tolka och kritiskt granska skilda texttyper.
Rapporten är intressant läsning, som borde sättas i handen på alla landets skolledare och lärarutbildare. Skolbiblioteken är nog Sveriges minst utvecklade pedagogiska resurs. Med skolbibliotekariers hjälp kan elevernas måluppfyllelse öka markant, men det kräver en hel del av både lärare, skolledning, lärarutbildare - och skolbibliotekarier.

torsdag 1 april 2010

Intressant debatt!

KB skriver inlägg som kretsar kring deras nya roll som bibliotekssamordnare. Ett av dessa inlägg handlar om skolbibliotekens roll i framtiden. Inläggen har blivit många, och en stor del av dem har fokus på vår yrkesroll.

Läs och begrunda!

Skolbibliotekarien har upmärksammats!


Undertecknad hade förmånen att bli intervjuad av Anette Holmqvist för Sveriges regionala skolbiblioteksföreningars räkning. Om du vill läsa mer om mina tankar kring skolbibliotek i allmänhet - och bloggande i synnerhet tycker jag du ska klicka dig in på Skolbibliotek.se.