tisdag 17 mars 2009

Reglera skolbiblioteken i skollagen!

Flera politiska partier, bland dem regeringspartiet Folkpartiet, har under det senaste året framfört önskemål om att skriva in skolbiblioteken i skollagen. För mig är detta så självklart att det förvånar mig att detta inte skett för länge sedan.

En skolbibliotekarie är för mig en pedagogisk resurs, som arbetar för elevernas och pedagogernas måluppfyllelse. Att då inte vara en lagligt reglerad verksamhet är rent ut sagt absurt!

Självklart skall vi som skolbibliotekarier också vara underställda de kommunala utbildningsförvaltningarna. Vi är en del skolornas pedagogiska personal, och bör därför ingå som en naturlig del av exempelvis Skolinspektionen. Av denna anledning är det också sjlvklart att vi arbetar med läro- och kursplanernas intentioner i bakhuvudet. Om vi inte kan kvalitetssäkra och förankra vårt arbete i skolans styrdokument får vi också svårare att använda vår kompetens i den lärande organisation som skolan utgör.

Av samma anledning är jag också stark motståndare till att skolbibliotekarien är antsälld av kulturförvaltningen. En filialbibliotekarie som i grunden arbetar för allmänheten bör inte arbeta med skolans verksamhet. Vi bör naturligtvis få vårt uppdrag och mandat från den förvaltning som sysslar med utbildning. Att sedan långt ifrån alla kommuner inte insett detta är för mig tragiskt.

Vi får se vad alla lovord över skolbiblioteken leder till i praktiken. Kom ihåg denna fråga vid nästa val!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar